Newsletter


Chcesz otrzymywać nowości z serwisu Sylaba.info? Zapisz się do naszego newslettera!Joomla : Sylaba.info - wczesn

Polecamy


  


Prof. Jagoda Cieszyńska - kilka słów o autorce metody

Rodowita krakowianka, psycholog – logopeda, doskonała terapeutka dzieci niesłyszących, autystycznych, dyslektycznych. Jest nie tylko doświadczonym praktykiem, ale także wybitnym naukowcem. Liczne rozprawy, publikacje oraz lata badań nad skuteczną metodą nauki czytania zaowocowały w 2008 roku nominacją profesorską. Jest kierownikiem Pracowni Logopedycznej w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz autorką znanej i lubianej przez dzieci serii książeczek do nauki czytania „Kocham czytać”.

 

Zobacz wywiad z prof. Jagodą Cieszyńską:

 

 

 

Ważniejsze publikacje:
 1. Publikacje książkowe:
  1. Rozumienie i użycie słownych określeń czasu przez dzieci niesłyszące, Energeia, Warszawa, 1999.
  2. Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2000.
  3. Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji? Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2001
  4. Metody wywoływania głosek, Kraków 2003
  5. Seria Kocham czytać, Wydawnictwo Edukacyjne 2003
  6. Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo? Kraków 2006
  7. Kocham uczyć czytać, Kraków 2006.
  8. Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007
  9. Kocham szkołę! Podręcznik do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Wydawnictwo WiR 2011

 

 1. Artykuły:
  1. Rozwój mowy Julii – kształtowanie się systemu językowego dziecka niesłyszącego w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, [w:] U. Eckert, A. Stecewicz (red.), Rewalidacja małego dziecka z wadą słuchu w rodzinie, s. 117-127, PZG, Szczecin 2001.
  2. Diagnozowanie i opis zachowań językowych dziecka z wadą słuchu, [w:] S. Grabias (red), Zaburzenia mowy, s.275-279, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
  3. Spotkanie z demonem. Uwagi na marginesie nowej książki Paolo Coelho. s.141-146, „Estetyka i Krytyka” nr 3, 2002.
  4. Rozmowa matki z niesłyszącym niemowlęciem – szczególny rodzaj dyskursu edukacyjnego, [w:] J. Ożdżyński, T. Rittel (red) Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, Kraków 2002.
  5. Językowa integracja niesłyszących. Język narzędzie komunikacji czy źródło nabywania wiedzy? „Konspekt” nr 10, 2002, s.51-55.
  6. Profesora Bolesława Farona peregrynacje w czasie i przestrzeni. s.181-182 „Konspekt” nr14, 2003.
  7. O dwujęzyczności polskich dzieci urodzonych w Austrii. s.116-122 „Język polski” nr 2, 2003
  8. Lingwistyczne i psychologiczne problemy osób dwujęzycznych. s.15-35, [w:] M. Bogdanowicz, M. Smoleń (red.) Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, Gdańsk 2004
  9. Dysleksja jako konsekwencja zaburzeń procesów symultanicznych i sekwencyjnych, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica II. L. Bednarczuk, E. Stachurski, T. Szymański (red), Kraków 2004
  10. Tęsknota za realnością. Psychologiczna interpretacja odwołań do malarstwa i rzeźby w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria IV, B. Faron (red), Kraków 2004
  11. Logopedia i logoterapia? s.73-75, [w:] „Konspekt” nr 20, 2004
  12. Dwukulturowość, dwujęzyczność – przekleństwo czy bogactwo? 2004, Logopedia tom 33.
  13. Krytyka – sublimacja agresji czy chęć wywierania wpływu na ludzi?, [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria V, B. Faron (red), Kraków 2005.
  14. Logoterapia w przypadkach głębokich zaburzeń komunikacji językowej. [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica I, Kraków 2006
 2. Publikacje zagraniczne:
  1. The Understanding of Time by Deaf Pupils Internaltional Symposium on Cognition, Education, and Deafness, 5-8 lipca 1989, Washington, (wspólnie z dr I.Kaiser-Grodecką) druk w wydawnictwie pokonferencyjnym
  2. „Zeit” im Leben eines tauben Kindes, 1990 [w:] Hoergeschaedigten Paedagogik nr 4, s. 241-244.
  3. Die Methode der „geleiteten” Gespraeche, 1991 [w:] Hoergeschaedigten Paedagogik nr 3, s.179.
  4. Die Beratung – Neue Aufgaben fuer die Schulen fuer gehoerlose Kinder, 1992, [w:] Hoergeschaedigten Paedagogik nr 3, s.195.
  5. Sprachliche Kommunikation des autistichen Kindes, 1998, Internationalen Kongres Sprachheilpaedagogik ueber alle Grenzen – Sprachentwicklung in Bewegung, Kongressbericht, s.282-287, Drezno.
Działalność charytatywna, społeczna, pedagogiczna:
 • Kierowanie Zespołem Diagnozy i Terapii, który pełni funkcję poradni dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i ich rodziców
 • Opieka merytoryczna nad Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących i Autystycznych „Effatha”
 
„AAA” – Pani Profesor podczas pracy z jednym z najmłodszych podopiecznych


Wręczenie nominacji profesorskiej

 

Polecamy

 

Seria "Moje sylabki"

pomoce edukacyjne do wczesnej nauki czytania metodą prof. Cieszyńskiej
Czytaj więcej >>